درود رفقا آلبوم شات گان جلد دوم با حضور آرتیست هایی از داخل و خارج لیبل تشکیل شده است تعداد ترک های این آلبوم 11 عدد است که برای بهتر شنیده شدن در تلگرام به صورت فایل زیپ پخش خواهد شد حال ممکن است این آلبوم در تلگرام از چنل اصلی فجر منتشر شود یا به صورت انحصاری از چنل و سایت رپصدا تاریخ احتمالی که برای پخش آلبوم انتخاب شده است مهر ماه است. این تاریخ احتمال تغییرش فراوان است به دلیل پخش آلبوم 404 از فرشاد.