درود لیبل فجر یکی از بهترین لیبل های رپفارسی در زمینه پیدا کردن استعداد ها و استفاده از ویژگی های آن ها برای تبدیلشان به یک آرتیست کامل بوده است. این لیبل طی 1 سال فعالیت خود حمایت اکثر رسانه ها را به خود جذب کرده است. 
سال ساخت: 1396
 
مدیران: فیس آف ، نآجم
 
سبک فعالیت: رپ ، هیپ هاپ
 
سایت: درحال تکمیل
 
میانگین سن شنونده ها: 22
 
آلبوم ها: شات گان ، برزخ ، جلد دو شات گان و...
لیبل فجر